Vítejte na stránkach obce Brněnec

Sběrný dvůr

Svozové dny pro odvoz pytlovaného tříděného odpadu od rodinných domů v roce 2024:

5.1., 2.2., 1.3., 28.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 11.10., 8.11. a 6.12.2024. 

V případě jakékoliv změny v termínu svozu budete informováni rozhlasem a sms zprávou.


Sběrný dvůr

Provozní doba: Po a St 9:00 – 15:00 (v případě nepřítomnosti volat vedoucího)

Po a St 15:00 – 17:00 POUZE po telefonické dohodě

So 9:00 – 12:00 POUZE po telefonické dohodě

Kontaktní osoba: vedoucí Josef Bednář, tel. 724 267 651

Odpady lze odevzdat na sběrném dvoře jen v případě, kdy je odevzdávající přihlášen jako poplatník k placení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle místní vyhlášky a tento poplatek v termínu splatnosti uhradil.


Odebírané odpady – bez poplatku:

· Sklo

· Plast

· Kov

· Textil

· Velkoobjemový odpad

· Elektrozařízení

· Jedlé oleje a tuky

· Baterie a akumulátory

· Pneumatiky


Odebírané stavební a nebezpečné odpady (v omezeném množství) – zpoplatněné:

· Beton, cihly, tašky a keramické výrobky bez příměsí …………… 0,75 Kč/kg

· Asfaltové směsi obsahující dehet ………………………………… 15,95 Kč/kg

· Stavební materiály obsahující azbest………………………………. 9,23 Kč/kg

· Stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky …….. 9,23 Kč/kg

· Stavební a demoliční odpad obsahující i vybouraná okna ………. 4,30 Kč/kg

Cena je uvedena vč. DPH 21% za 1 kg, nejméně však 30 Kč za uložené množství odpadu. Cizí občané ukládají odpad za 24 Kč vč. DPH za 1 kg, i pro ně platí minimální částka 

30 Kč.

Ostatní forma odpadového hospodářství

Sběr odpadu, který bude použit k další recyklaci, je v naší obci také zajištěn barevnými kontejnery rozmístěnými na k tomu vhodných místech.

Jako další forma pro zodpovědné třídění odpadů je přidělení pytlů na tento odpad pro sběr u rodinných domů. Jedná se o pytle modré barvy (papír) a žluté barvy (plast). Přibližně jednou měsíčně, dle výše uvedeného kalendáře, zaměstnanci obce pytle sváží od jednotlivých rodinných domů na sběrný dvůr. Při svozu zanechají na místě odběru výměnou igelitové pytle pro další třídění odpadu.

Kompostování

Obyvatelé obdrželi na základě dotace, kterou získala obec Brněnec, vlastní kompostéry. Tyto mají majitelé povinnost na svých pozemcích užívat. K potřebě uložit větší objem biologicky rozložitelného materiálu( tráva a větve ) slouží obecní pozemek v Moravské Chrastové nad ČSAD. Zde si může každý obyvatel Brněnce sám uložit tento materiál na k tomu určené a označené místo. Klíče jsou k vyzvednutí na Sběrném dvoře nebo na Obecním úřadu

  Prosím čekejte...