Vítejte na stránkach obce Brněnec

Obřadní síň

Svatby

Mezi nejkrásnější dny Vašeho života určitě bude patřit i den svatební. Pokud uvažujete učinit tak důležitý životní krok, jako je vstup do manželství a rozhodnete se pro obřadní síň v Brněnci, moc nás to těší a vynasnažíme se vyjít vstříc Vašim požadavkům. Obecní úřad Brněnec nabízí snoubencům uzavření manželství v obřadní síni, která se nachází v budově obecního úřadu. 

Obřadním dnem byla stanovena sobota.

Pokud se ovšem rozhodnete pro svatební obřad v netradičním prostředí, i v tomto případě Vám rádi vyhovíme. Pak můžete mít svatbu ve správním obvodu našeho matričního úřadu, které úřad shledá vhodné pro konání svatebního obřadu. Mimo katastr obec Brněnec se jedná o katastrální území obcí Banín, Bohuňov, Bělá nad Svitavou, Chrastavec, Lavičné, Rozhraní, Rudná, Študlov, Vítějeves a Želivsko.

Poplatek za uzavření manželství

- v katastru obce Brněnec ve stanovený obřadní den bez poplatku

- mimo obřadní místo a mimo obřadní den poplatek 3.000,– Kč

V obřadní síni mimo uzavření manželství se rovněž koná vítání nových občánků obce a významná jubilea.

Jubilejní svatby

Manželé, kteří prožili v manželství 50 a více let, mohou slavnostně obnovit svůj slib při jubilejním obřadu. Tento slavnostní obřad uspořádáme na žádost jubilanta, nebo jejich dětí, v obřadní síni naší obce.

Vítání nových občánků

V neposlední řadě se v obřadní síni koná vítání nových občánků obce. Je určen rodičům s dítětem, které má trvalý pobyt v Brněnci a jeho místních částech. Obřad probíhá podle počtu narozených dětí, většinou jedenkrát do roka. Rodiče nových občánků obdrží k účasti na slavnostním přivítání svých dětí pozvánku.

Bližší informace získáte na matrice Brněnec:

tel. č.: 461 523 238, 733 129 574, e-mail: matrika@brnenec.cz.

  Prosím čekejte...