Vítejte na stránkach obce Brněnec

Památky

Obec Brněnec má bohatou historii vztahující se k druhé světové válce , ale najdeme zde i mnohé připomínky let dřívějších.

Významnou událostí v historii obce bylo osvobození Moravské Chrastové vojáky Československé armády od svitavských ordnerů dne 31.10.1938. Jednalo se o neoprávněnou snahu nacistů o připojení české Moravské Chrastové k obsazeným územím, která byla, bohužel jen na krátkou dobu, v boji potlačena. Padlým vojákům v této bitvě je věnován pomník u v areálu Obecního úřadu, odhalený 11. května 1947.

P1320468.JPG


Dnes již nefunkční a z velké části zbouraná textilní továrna v Brněnci ( bývalá Vitka Brněnec ) byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel Izák Löw-Beer postupně vybudoval významnou textilku. Za války byla část změněna na muniční továrnu a Brněnec se stal pobočným táborem koncentračního tábora Groß-Rosen. Do továrny přesunul německý podnikatel, svitavský rodák Oskar Schindler ze své smaltovny v Polsku asi 1200 dělníků, převážně židů, čímž jim zachránil život. Ministerstvo kultury v roce 2016 prohlásilo budovy bývalého koncentračního tábora v Brněnci kulturní památkou. V současné době plánuje Nadační fond Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera v areálu výstavbu památníku a další rozsáhlé projekty.

Schindlerův objekt.JPG

V Chrastové Lhotě najdeme pomník lhoteckým občanům padlým v 1. světové válce a kapličku zasvěcenou svaté Anně

Chrastová Lhota - pomníček.JPG

Dominantu Moravské Chrastové tvoří evangelický kostelík z roku 1890, který je kulturní památkou. Vznikl z iniciativy tehdejšího ředitele místní továrny na hedvábí ( dnes Silk Progress) Gottfrieda Stauba. Továrnu založili vídenští hedvábníci bratři Baderovi, kteří ve své době zaměstnávali v Moravské Chrastové větší množství Švýcarů helvétského vyznání. Pro ně byl kostelík postaven. Dnes patří kostelík Českobratrské církvi evangelické Vanovice a je průběžně opravován s pomocí dotačních prostředků Pardubického kraje, dobrovolných sbírek, obce Brněnec, občanů a dobrovolníků, především z řad skautů a skautek. Ti také postupně zvelebují celý areál, který se stává místem setkávání občanů. Kostelík slouží stále duchovním potřebám, konají se zde koncerty a další kulturní pořady.