Vítejte na stránkach obce Brněnec

Historie

Obec Brněnec se rozkládá v údolí řeky Svitavy na historické hranici Čech a Moravy, přičemž místní části Moravská Chrastová a Chrastová Lhota jsou na straně moravské a Brněnec převážně na straně české. Nejstarší částí obce je Moravská Chrastová. Na její vznik po roce 1200 se usuzuje z první písemné zmínky v listinách a záznamech olomoucké kapituly z roku 1323. Obec tehdy tvořilo několik chalup podél staré obchodní cesty. Podnět k osídlování dali mniši premostrátského kláštera v Litomyšli, kteří tak zvyšovali svoje příjmy osídlováním neobydleného kraje. Biskup Kunrát odňal Chrastovou svojanovskému pánovi, který si ji neprávem přisvojil, protože již ke konci 12. století daroval moravský kníže Fridrich II. toto území od pramenů Svitavy až po Rozhraní olomouckému biskupovi. V sousedství Chrastové vznikly osady Sibiř a Podlesí. V listině z roku 1513 vydané biskupem Stanislavem I. Thurzou se hovoří poprvé o osadě Chrastová Lhota. 

První písemná zmínka o místní části – obci Brněnec, pochází z roku 1557. Obec byla až do začátku 18. století součástí Bělé nad Svitavou. Teprve v této době se oddělila úsilím rytíře Doubka, majitele a stavitele mlýnů v Brněnci a vznikla samostatná obec Brněnec. Význam Brněnce i Moravské Chrastové začal stoupat s výstavbou textilních závodů Löw-Beerových, hedvábné továrny bratří Baderových a výstavbou nákladového nádraží Brněnec (dnes nádraží Březová nad Svitavou).

Z historických památek se na katastru Moravské Chrastové nachází kaple sv. Isidora z r.1855 a evangelický kostel z počátku 19.století, který je kulturní památkou. Významnější památkou místní části Brněnec je zvonice, jejíž zvon byl odlit v roce 1843 W.F.Stankem v Olomouci. V centrální části Podlesí, skupiny domů podél řeky Svitavy, stojí bývalý klášter. Dvoupatrová budova se dvěma vchody a schodišti je dnes upravena na obytný dům. Kaple přistavěná k pravé části budovy nad pramenem, byla zbytečně zbořena někdy ve třetí čtvrtině 20. století. V Chrastové Lhotě najdeme malou kapličku zasvěcenou svaté Anně, dominantu zde tvoří mohutná lípa s obvodem kmene větším jak 5 a půl metru, jejíž stáří je odhadováno na 500 let
Chrastové Lhotě najdeme památník občanům padlým v I. světové válce. Na křižovatce v Moravské Chrastové stojí pomník věnovaný památce čtyř hrdinů, kteří padli v roce 1938 při střetu Československé armády s německými ordnery při neoprávněném záboru Moravské Chrastové. V okrajové části bývalé textilní továrny ( poslední název Vitka Brněnec) se nachází zbytky Schindlerova koncentračního tábora, v němž se konce války dočkali „Schindlerovi židé“. 


Kde se dozvíte víc ?


IMG_20210423_094105.jpgIMG_20210423_085030.jpgIMG_20210423_084951.jpgIMG_20210423_085004.jpg

  Prosím čekejte...