Vítejte na stránkach obce Brněnec

Současnost

Obec Brněnec se nachází přibližně 15 km jihovýchodně od Svitav, v kotlinovitém údolí vytvořeném řekou Svitavou, která zde tvoří historickou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. Dnes ji tvoří místní části Brněnec, Moravská Chrastová, Podlesí a Chrastová Lhota s celkovou katastrální rozlohou 629 ha. Na území s průměrnou nadmořskou výškou 370 m žije v současnosti 1264 obyvatel.

Brněnec je významnou spádovou obcí s poměrně dobrou občanskou vybaveností. Děti navštěvují dvě mateřské školy a základní školu pro 1. až 9 stupeň. Svou ordinaci mají v obci praktický lékař, lékař pro děti a dorost, gynekolog, zubní lékař, je zde i rehabilitační pracoviště a lékárna. Obec zřizuje tři školské příspěvkové organizace – Základní školu Brněnec, Mateřskou školu Brněnec a Mateřskou školu U Dvou sluníček. Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce slouží nová hasičská zbrojnice v Brněnci. Pro sportovní vyžití dětí i dospělých slouží sportovní hřiště s umělým povrchem při Základní škole v Brněnci a hřiště pro plážové sporty a pétanque v areálu koupaliště. Připravuje se úprava hřiště v Mariánském údolí pro malou kopanou a při Základní škole Brněnec vyrostla nová velká tělocvična, která bude sloužit i veřejnosti. Nejmenší děti využívají dětské hřiště v areálu Obecního úřadu a v areálu koupaliště, kde je v současné době opraven i dětský bazén a vybudováno biotopické čištění velkého bazénu, který čeká na celkovou opravu. Pro venkovní společenské aktivity je využíváno obcí i společenskými organizacemi tzv. hasičské cvičiště „Pod komínem“, které je v současnosti soukromým majetkem a slouží i k pořádání hudebních festivalů a podobných akcí.
Obec zřídila knihovnu s veřejně přístupným internetem. V Lidovém domě se společenským sálem je provozována i restaurace. K další občanské vybavenosti patří pobočka České pošty, prodejny potravin, průmyslového zboží, textilu a drogerie. Obec leží na důležitých dopravních spojnicích, silnici I/43 ze Svitav do Brna a železničním koridoru Praha – Brno.
Největšími podniky v obci jsou Silk & Progress, zastupující jako poslední historicky významnou textilní výrobu, Mlýny Brněnec (dnes provozovna firmy Penam a.s.) a M-Storjírny a.s., kde se vyrábí zámečnické výrobky a ocelové konstrukce. Mezi větší zaměstnavatele se řadí i firma Auto Bárta Zdeněk a syn s.r.o. , v obci je registrována řada živnostníků a drobných podnikatelů v oblasti obchodu, stavebnictví, elektra, truhlářství, instalace vody, plynu a topení, opravy aut atd.

V minulosti byl Brněnec na počet obyvatel jednou z nejprůmyslo­vějších malých obcí v republice. Rozsáhlé zastoupení textilního průmyslu v podobě továren Vitka Brněnec a Hedva Moravská Chrastová zaměstnávalo ve své době asi 1600 lidí, nejen obyvatel obce Brněnec, ale i těch okolních. Změny po roce 1989 měly fatální dopad na existenci největšího zaměstnavatele v obci, Vitky Brněnec. V současné době je majitelem převažující části areálu vnuk zakladatelů továrny Daniel Low-Beer a jeho Nadační fond Archa – rodiny Low-Beer a Oskara Schindlera, který připravuje realizaci rozsáhlých projektů v tomto areálu, především Památníku Schindlerovy archy, šoa a Low-Beerovy textilky. V dalších krocích plánuje vlastník areálu projekty z oblasti služeb a cestovního ruchu.

V obci rozvíjí svou činnost řada organizací. Mezi nejvýznamnější patří Divadelní soubor E.Vojana, který je důležitou součástí kulturního a společenského života v obci, známé i každoroční divadelní přehlídkou „Sněhový Brněnec“, dále pak Svaz skautů a skautek, dvě hasičská sdružení – SDH Moravská Chrastová a SDH Vitka, TJ Jiskra a další.

  Prosím čekejte...