Vítejte na stránkach obce Brněnec

Brněnecký Downhill

Posílení rekreačních funkcí lesa / nová nabídka sportovního vyžití zejména pro občany Brněnce a Březové nad Svitavou

V souvislosti se zvyšující se poptávkou po sportovním volnočasovém vyžití zejména mladších ročníků a dotační výzvě Místní akční skupiny (MAS) Svitava jsme podali žádost o podporu projektu nazvaného „Lesní downhill brněnecké prameny“. Je situován do již rekreačně využívané části lesa nad Zářečím a březovským náměstím, kde jsou pěší stezky a lanový park. Projekt tím usměrňuje návštěvnost území, omezuje budování „divokých“ tras tohoto typu, včetně nekontrolované eroze a výskytu odpadů a rušení zvěře. Důležitá je i návaznost na obdobný projekt ve Březové, nazvaný „Březovský trail“. https://www.facebook.com/brezovskytrail/

IMG_20210815_083752.jpg


  Prosím čekejte...