Vítejte na stránkach obce Brněnec

Zastupitelstvo

Starosta: Mgr. Blahoslav Kašpar, 461 523 810, 606 614 398, starosta@brnenec.cz

Místostarostka: Kozáková Eva, 461 523 811, 724 313 362, mistostarosta@brnenec.cz


Členové:

Hanik Vladimír, člen RO, vladimirhanik@seznam.cz

Klemša Martin, člen RO, m.klemsa@seznam.cz

Urbánek Vít Ing. Ph.D., člen RO, urbanekvit@seznam.cz

Bednář Miroslav

Datínský Jan

Ing. Hoch Josef

Kozák Ondřej

Křížová Irena

Nečas Jaroslav

Nečas Zdeněk

Neudert Jaroslav

Pavlasová Milada

Štoudková Petra, Mgr.

  Prosím čekejte...