Vítejte na stránkach obce Brněnec

Základní škola Brněnec - Stavební úpravy a přístavba tělocvičny

Název akce: BRNĚNEC – Stavební úpravy a přístavba tělocvična ZŚ. č.298D228009009

Program Ministerstva financí ČR Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

Zahájení stavby : 11.6.2020

Ukončení stavby: 31.8.2021

Kolaudace: 21.1.2022

Celková hodnota díla: 41 872 134 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ( Všeobecná pokladní správa): 20 000 000 Kč

Zhotovitel: Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Vápenice 2970/17, Prostějov

Projektant: Adonis Projekt spol. s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

  Prosím čekejte...