Vítejte na stránkach obce Brněnec

Klub důchodců

Klub důchodců je organizační sloužkou obce Brněnec. Schází se jedenkrát týdně v klubovně na obecním úřadu. Jeho činnost je zaměřena především na udržování kontaktu s vrstevníky. Členkami klubu jsou v současnosti pouze ženy, které se společně věnují různým ručním pracem. Klub důchodců je vždy zastoupen pořadatelsky na obecních akcích, jakou jsou Dny obce, Vánoce v Brněnci nebo tradiční Předvánoční setkání seniorů v Lidovém domě.

  Prosím čekejte...