RSS:Zpráva o činnosti 30. oddílu skautů Brněnec za rok 2011

 

     Zpráva o činnosti  30. oddílu skautů Brněnec

                                 za rok 2011

…………………………………………………………..

  

Informace o odddílu

   V roce 2011 tvořilo členskou základnu 10 členů do 15 let a 6 dospělých. Oddíl stále využívá celoročně ke své činnosti pronajaté klubovní prostory v budově obce Brněnec (zdarma), dále skautskou svazovou základnu Šifrův palouček ve Bělé nad Svitavou. Oddílový táborový materiál je uložen v prostorách nemovitosti sponzora pana Miloslava Pařila v obci Lavičné a v obecním domě ve Vítějevsi č.p. 68.

   Oddíl fungoval po celý rok v následujícím organizačním složení :   družina (šestka) vlčat, družina skautů (Medvědi) a dospělí činovníci. Během roku došlo bohužel k úbytku členské základny z důvodu nezájmu a ve dvou případech ze zdravotních důvodů. V současnosti funguje jedna skautská družina se schopným rádcem družiny a oddíl bude řešit tento stav členské základny jako prioritu v nastávajícím roce. Dva členové (Matějka Michael a Matějka Daniel) složili v tomto roce skautský slib a do skautské družiny Medvědů byli přijati nováčci Blažka Vojtěch, Matějka David a Dušan Havlík.

  Družinová a oddílová činnost družiny se schází samostatně na pravidelných „družinovkách“ minimálně  jedenkrát týdně pod vedením rádce družiny nebo vůdce oddílu. Tyto pravidelné schůzky jsou doplněny  tzv.“nahodilými“ družinovkami, jako jsou např. brigády, úprava a úklid klubovny, příprava nástěnek, účast na kulturních akcích, „kurz“ vaření, apod. O víkendech pořádá oddíl malé a velké poznávací  výpravy. Program je zaměřen na plnění stupňů zdatnosti a odborek. Výkon jednotlivých členů je bodován a pravidelně hodnocen.  

   Výchovný systém – pro plnění výchovného systému zatím chybí kompletní „stezky“ a tak se jednotlivé body plní improvizovaně. Chlapci mají možnost plnit i odborky dle vlastního výběru. S nošením krojů není problém, využívá se i při družinovkách a je součástí bodování.

   Letní tábořenív roce 2011 v měsíci červenci ( 2.- 7.7.) uspořádal oddíl „pracovní“ minitábor „PTP 2011“ na základně Šifrův palouček. Týdenní putovní tábor „Kamýk 2011“ do Kamýku nad Vltavou byl pro nemoc vůdce zrušen a přeložen na rok 2012.

   Šifrův palouček  ( Základna Bělá nad Svitavou) -  i v letošním roce 2011 bylo na základně odpracováno desítky hodin především dospělými členy oddílu a to na údržbě zeleně, stavbě chaty „Ely“ a výrobě palivového dříví. Základna posloužila pro krátké táboření a několik víkendovek obou oddílů střediska Brněnec.

   Humanitární akce  -  i v letošním roce jsme uskutečnili společně s OÚ Brněnec Sbírku ošacení a potřeb pro domácnost pro Diakonii Broumov. Akce se uskutečnila dvakrát do roka (duben a říjen) a celkem se vybralo 5 tun materiálu.

    Naše již 4. účastTříkrálové sbírce  pro Českou Charitu  přinesla v letošním roce 2011 částku 16.790,- Kč. Snažili jsme se společně s 29.dívčím oddílem. Odměnou za koledování nám byla návštěva Tříkrálového benefičního koncertu ČT v Brně, na který nám darovala vstupenky Charita SY  (6.1.)

    Dva naši členové br.Vladimír Schindler a br.Vlastimil Bednář se zúčastňují pravidelně dárcovství krve a plní tak podmínky soutěže Sloužím svou krví (dárcovství krve), vyhlášenou skauty z Fryštáku .

   Sbírka na Adventní koncerty ČT - vybráno a zasláno bylo za oddíl 500,- Kč.

Sledování adventních koncertů na ČT1 patří do výchovného  programu oddílu. (prosinec)

   Rozvoz Betlémského světla  v obci a celém regionu patří k pravidelné  vánoční tradici našeho střediska v Brněnci již 20 let.  (23.12.)

   Vánoční prodej  - tradiční vánoční akce střediska. Polovina výtěžku 1.300,-Kč byla zaslána Kojeneckému ústavu ve Svitavách  (11.12.)

   Pořadatelská služba  na zajištění průběhu primice našeho bratra kněze Jana Lišky z Moravské Třebové byla náročnou službou. (8. – 9.7.)

   Vzdělávání – kvalifikace  -   dva skauti Michael Matějka a Daniel Matějka se připravují na rádcovský tábor, který proběhne v rámci ELŠ v srpnu 2012.

Přehled dalších oddílových akcí konaných během roku :

 

Kultura

Tříkrálový koncert ČT v Brně   ( 2.1.)

Návštěva koncertu skupiny „Nad věcí“ - poř. Charita SY   (10.2.)

Beseda na téma „Římské vojsko“  (23.2.)

Křest knihy „75 let skautingu v Mor.Třebové“  -  muzeum M.T.  (25.2.)

Beseda na téma „Vojenská historie“  (11.3.)

Návštěva výstavy plastikových modelů v Lidovém Domě  (19.3.)

Beseda o Tibetu  -  Společenské centrum Bělá nad Sv.  (22.3.)

Návštěva výstavy „Svět rybníků“ - vernisáž - muzeum SY  (21.4.)

Exkurze do areálu Charity SY   (21.4.)

Poděkování koledníkům Třík. sbírky – kulturní odpoledne na Charitě SY (28.5.)

Návštěva koncertu „Podzimní listy“ - Ruské romance – poř.Charita SY  (13.10.)

Misijní pouť na Muzlově - 2.ročník – poř. Římskokatolická far.Březová  (23.10)

17.listopad  -  tradiční setkání u Skautské lípy   (17.11.)

Kolaudace kaple v Mor.Chrastové  (11.12.)

Návštěva vánoč. koncertu v Evang.kostele v M.Chrastové - Cimbálka (17.12.)

Oddílové Vánoce – nadílka, posezení u stromečku   (20.12.)

Zdobení Vánočního stromu zvěři na Muzlově  (24.12.)

Skautský Silvestr – tradiční noční výšlap starších a dospěláků  (30.12.)

…………………………………………………………………………………….

Velké oddílové výpravy (dva a více dní)

 

„BRADLO   2011“ – (18. – 19.6.)  dvoudenní putování na vrchol Bradlo , nejjižnější část Jeseníku, noční pochod, bezva ubytování, krásné počasí a příroda

„ORLICKÉ  PODHŮŘÍ  2011“ – (29. – 30.7.)  dvoudenní putování Orlickým Podhůřím mezi Ústím n/O a Brandýsem n/O, přespání na venkovské chalupě…

„KRALICKÝ  SNĚŽNÍK  2011“ – (20. – 21.8.)  dvoudenní výšlap po hřebenu Kralického Sněžníku, zdolání vrcholu, noc v bivaku na hřebenech, vojenské bunkry a pořádné vedro …

„SVATOVÁCLAVSKÉ  PUTOVÁNÍ“  BESKYDY 2011  - (24. – 28.9.)

Pětidenní zdolávání nejznámějších vrcholů Beskyd, skautský slib na Ivančeně, památky Frýdlantska, puchýře a nejkrásnější  počasí za posledních 20 let …

„VÁNOČKA  2011“ -  (29. – 1.1.12)  čtyři sváteční dny na faře ve Valašských Kloboukách, rozhledna Královec pod sněhem, Skautské muzeum, největší Betlém v ČR, partyzánská Ploština, Slovenská rezervace Vršatec, výstup na Chmelovou (SR), horolezecká stěna, posezení u krbu, hry, půlnoční Silvestrovská mše, maxi ohňostroj…

…………………………………………………………………………………….

Malé jednodenní výpravy

 

„RUDENSKÉ  LESY“  (13.2)  pozorování zimní přírody, poznávání okolí, skautská praxe

„ROHLES -  ROZHRANÍ“  (13.3.)  jarní příroda, skautská praxe, rozdělání ohně, stopy, něco o zvěři

„SMRŽOV  2011“  (2.4.)  středisková výprava do Hor. Smržova – Vesnické muzeum, poznávání okolí, hry v přírodě

„SVÁTEČNÍ  ODDÍLOVÁ  VÝPRAVA“  (24.4.)  svátek skautů – nedělní mše, jarní výšlap Březovskými lesy, Cimrmanka, Palouček, oheň a buřty

„STŘEDISKOVÁ TAJNÁ  VÝPRAVA“ (25. – 26.6.)  výprava do Starého Svojanova s přespáním na Paloučku – společné zakončení skautského i školního roku s 29. dívčím oddílem

„PŘESPÁVAČKA  NA  PALOUČKU“  (16. – 17.9.)  výšlap na základnu, zahájení nového skautského roku, přespání ve srubu

…………………………………………………………………………………….

Sport

 

 „SPORTOVNÍ  STŘEDISKOVÁ  AKCE“  (28.1.)  středisková „sportovka“ v tělocvičně ZŠ, cvičení, štafety, vybíjená atd., společně 29. odd. skautek

„ODDÍLOVÁ  SPORTOVKA“  (4.3.)   oddílová pořadovka, cvičení, míčové hry a florbal

„ŠPAČEK  OPEN  2011“  (20. - 21.5.)  celosvazová akce – 3. ročník oblíbené hry v „tlučení špačků“ na stadionu TJ Sokol Vítějeves  ( 80 účastníků)

„BRNĚNECKÝ MEGÁČ“  (23.10.)  další ročník krosového běhu, společná akce s TJ Jiskra Brněnec

„ÚSVIT  STÍNŮ“  (26.11.) účast na tradiční bojové hře v nočním městě  Moravské Třebové, pořádají Junáci ze Třebové

…………………………………………………………………………………….

Skautská praxe

 

„ODDÍLOVÝ  KURZ  VAŘENÍ“  (4.2.)  nepravidelné cvičení ve vaření pro členy oddílu, vaří se v kuchyni vůdce oddílu, vlastní recepty a úpravy

„MALOVÁNÍ  KLUBOVNY“  (26.2.)  malířský kurz při malování kluboven, seznámení se s technikou a postupem,

„MISTR  V  UZLOVÁNÍ“  (7.3.)   3. ročník oddílové soutěže ve vázání základních uzlů

„MOŠTOVÁNÍ   JABLEK“  (15.10.)  sklizeň jablek ze skautské zahrady, přeprava do moštárny, vlastnoruční výroba moštu pro členy střediska,

„VÝROBA   SVÍCNŮ A DÁRKŮ“  (9.12.)  rukodělky, výroba vánočních svícnů a předmětů pro vánoční prodej

…………………………………………………………………………………….

Životní prostředí

 

„VÝROBA  PTAČÍCH  BUDEK“  (16.3.)   výroba dílů a montáž ptačích budek, následuje vyvěšení kontrola během roku včetně čištění.

„ÚKLID  KOLEM  EVANG. KOSTELA“  (1.4.)  pravidelná jarní brigáda střediska na shrabání listí a větví kolem evan. kostela v Mor.Chrastové

„DEN  ZEMĚ  PRO  ZELENÉ VENDOLÍ“  (23.4.)  výsadba 40 ks ovocných stromků v areálu záchranné stanice pro handicapovaná zvířata ve Vendolí

„SBĚR  A  TŘÍDĚNÍ  PAPÍRU“  průběžně během roku sbíráme a třídíme papír. Výtěžek půjde na ušití družinových vlajek pro náš oddíl. (celoročně)

„SBĚR ŽALUDŮ“  pro lesní zvěř - 38 kg   (říjen)

…………………………………………………………………………………….

Hospodaření oddílu  Oddíl je samostatným právním subjektem s vlastním hospodaření, IČem a bankovním účtem. Statutárním zástupcem je vůdce oddílu br. Jan Datinský, oddílovým hospodářem br. Libor Opršál. Hospodaření podléhá každoroční revizi  vnitřní i vnější. Finanční prostředky získává oddíl z registračních členských příspěvků, z příspěvku na činnost od Obce Brněnec (2.500,-Kč /rok) a drobnou brigádnickou činností. Všichni členové oddílu jsou pojištěni. Kompletní evidence hospodaření je k nahlédnutí u hospodáře oddílu.

Na co se zaměříme v příštím roce

Rozšíření členské základny, nábor nováčků – vlčat

Oslavy 100. výročí českého skautingu v Brněnci  -  „Skautský týden“

Propagace činnosti oddílu na veřejnosti

Těsnější spolupráce s rodiči našich členů

Příprava a vzdělávání rádců družin

S kým spolupracujeme a kdo nám pomáhá

Obec Brněnec                         Charita  Svitavy

Základní škola v Brněnci       Záchranná stanice Zelené Vendolí

Obec Vítějeves                       Římskokatolická farnost Březová

Vedení SSSČR                       pan M.Pařil, Lavičné

Firma Havlíček Vítějeves      pan P.Lefler, Bělá n/S.

Firma Silk – Progress            pan  Tuček, Březová n/S.

Další skautské oddíly v ČR

Všem sponzorům a dobrodincům děkujeme !

 

 

V Brněnci   31.1. 2012                                    Zprávu vypracoval :

                                                                        

                                                                         Jan Datinský, vůdce oddílu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Počet přečtení: 669

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy