RSS:Zásahy 2011 JSDHO

 

Zásahy v roce 2011

 

 

 

1. Čištění ucpaného potrubí – Moravská Chrastová – školní jídelna

7.2.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do Moravské Chrastové

 k ucpaného odpadu ze školní jídelny. Jednotka prováděla ředění šachty pomocí jednoduchého vedení 1 C

, dále odčerpávala vodu kalovým čerpadlem do kanalizace a provedla vyčištění šachty.

Výjezd:   8 00 hod                  Návrat:  8 55 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Kozák Ondřej, Neudert Jaroslav, Čuhel Petr, Nečas Jaroslav, Neudert Jiří

 

2. Požár bytu – Brněnec – Podlesí

7.3.2011

 

Jednotka vyjela na vyžádání KOPIS Pardubice k bytovému požáru do Brněnce - Podlesí. Na místě zásahu již

 zasahovala jednotka JSDHO Březová nad Svitavou, která prováděla likvidaci požáru pomocí vysokotlakého

proudu

 Jeden člen JSDHO Brněnec zasahoval v dýchací technice společně se členy JSDHO Březová nad Svitavou.

 Z bytu byla vynesena propanbutová láhev. Ostatní členové vyhledávali v okolí majitele bytu.  Na místo zásahu

 se též dostavily jednotky JSDHO Radiměř, jednotka HZS Svitavy. Dále na místě zásahu PČR Svitavy a starosta

 obce Mgr. Blahoslav Kašpar.

Výjezd:  10 12 hod           Návrat:  11 24 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford Transit

Účast: Kopecký Jaroslav, Neudert Jaroslav, Čuhel Petr, Kubín Eduard, Juránek Jiří

 

3. Kácení stromů – Moravská Chrastová – břeh potoka u koupaliště

12.3.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do Moravské Chrastové ke

 koupališti k pokácení a rozřezání 6 ks stromů o průměru 40 cm a 2 ks stromů o průměru 90 cm  pomocí motorové

 pily STIHL MS 310 a traktoru

JOHN DEERE.

Na místě zásahu přítomen starosta obce Brněnec Mgr. Blahoslav Kašpar a místostarostka obce Brněnec Eva

 Kozáková.

Výjezd:   9 03 hod                  Návrat:  13 43 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford Transit, traktor JOHN DEERE

Účast: Kozák Ondřej, Juránek Jiří, Čuhel Petr, Kopecký Jaroslav, Neudert Jiří, Nečas

            Jaroslav, Kubín Eduard, Neudert Jaroslav

 

 

4. Čištění ucpaného potrubí – Moravská Chrastová č.77

17.3.2011

 

     Jednotka vyjela na příkaz místostarostky obce p. Kozákové Evy na technickou pomoc do Moravské Chrastové

- ucpané odpadové potrubí do kanalizace a důsledkem toho ucpané WC.

Jednotka se pokoušela protáhnout odpad pomocí péra a KRTKU. To se nepovedlo. Odpad se povedl protáhnout jednoduchým vedením 3 C. Spotřeba vody asi 4 000 litrů. Dále na místě fekální vozidlo Zemědělského družstva

Březová nad Svitavou.

Výjezd:   12 00 hod                  Návrat:  15 00 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Neudert Jiří, Neudert Jaroslav,

 

5. Čištění odtokového potrubí dešťové vody – Brněnec č.29

14.4.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do Brněnce k ucpanému

 potrubí dešťové vody. Jednotka pročistila ucpané potrubí pomocí Krtku a jednoduchého vedení 1 C.

Výjezd:   13 00 hod                  Návrat:  13 45 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Kozák Ondřej, Štrof Milan

 

6. Požár trávy – Bělá nad Svitavou

23.4.2011

 

Jednotka vyjela na vyžádání KOPIS Pardubice k požáru trávy do Bělé nad Svitavou. Na místě zásahu již

zasahovala jednotka JSDHO Březová nad Svitavou. JSDHO Brněnec požár likvidovala pomocí jednoduchého

 vedení 1 C  a jednoduchými hasícími prostředky. Dále na místě zásahu JSDHO Bělá nad Svitavou, HZS Svitavy

a PČR Svitavy

Výjezd:  11 48 hod           Návrat:  13 01 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford Transit

Účast: Kopecký Jaroslav, Neudert Jiří, Čuhel Petr, Kozák Ondřej, Juránek Jiří, Štrof

            Milan

 

7. Čištění obecní kanalizace – Moravská Chrastová – sběrný dvůr

9.5.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do Moravské Chrastové

 na sběrný dvůr  k ucpané obecní kanalizaci.

Jednotka ucpanou kanalizaci pročistila pomocí KRTKU a jednoduchého vedení 1 C.

Dále na místě čistící vůz firmy VHOS a.s. Moravská Třebová.

Výjezd:  9 30 hod           Návrat:  12 00 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Neudert Jiří, Neudert Jaroslav

 

8. Čištění odtokového potrubí dešťové vody – Brněnec a Moravská Chrastová

18.5.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do

Brněnce k mateřské školce k ucpanému potrubí dešťové vody

Jednotka ucpané potrubí pročistila pomocí KRTKU a jednoduchého vedení 1 C.     

Po té se JSDHO Brněnec přemístila do Moravské Chrastové, kde pročistila ocpané odtokové potrubí u kapličky

 pomocí jednoduchého vedení 1 C a KRTKU.

Výjezd:  9 00 hod           Návrat:  12 00 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Neudert Jiří, Neudert Jaroslav

 

9. Požár  lesa – Mariánské údolí – prověřovací cvičení

4.6.2011

 

Společné prověřovací  cvičení pro jednotky JSDHO Brněnec a Březová nad Svitavou vyhlásili velitelé JPO

 Brněnec Kozák Ondřej a JPO Březová Jedlinský Jiří. Po příjezdu JPO Brněnec na místě zásahu již zasahovala

JPO Březová nad Svitavou.  JPO Brněnec převzala velení u zásahu a prováděla lokalizaci a likvidaci pomocí

dopravního vedení 2 B a útočného vedení 1 C. Dále na místě zásahu: starosta a místostarostka obce Brněnec

 Mgr. Kašpar Blahoslav, Kozáková Eva a místostarostka města Březová nad Svitavou Mgr. Novotná Kateřina.

Výjezd:  9 00 hod           Návrat:  12 00 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford Transit

Účast: Kopecký Jaroslav, Neudert Jaroslav, Gamba Michal, Juránek Jiří, Kolář Libor

 

10. Čištění ucpané kanalizace – Moravská Chrastová č.18

20.6.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do Moravské Chrastové

 č.18 k ucpané kanalizaci.

Jednotka ucpanou kanalizaci pročistila pomocí KRTKU a jednoduchého vedení 3 C. Dále na místě zástupce

 firmy VHOS Moravská Třebová p. Vykydal Lukáš.

Výjezd:  11 00 hod           Návrat:  12 15 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Neudert Jiří, Neudert Jaroslav

 

 

11. Odříznutí větví zasahujících do vedení obecního rozhlasu – Mor.Chrastová

1.7.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do Moravské Chrastové

 k odřezání větví zasahujících do vedení obecního rozhlasu.

Jednotka ořezala větve pomocí motorové pily STIHL MS 310 a za pomocí obecního traktoru JOHN DEERE.

Výjezd:  17 55 hod           Návrat:  18 30 hod

Technika:  DA Ford Transit

Účast: Kozák Ondřej, Kolář Libor, Kubín Tomáš, Kopecký Jaroslav,Neudert Jiří,

            Neudert Jaroslav, Štrof Milan

12. Odříznutí větve ohrožující obyvatele domu – Brněnec č.37

1.7.2011

 

Jednotka vyjela na příkaz starosty obce p. Kašpara Blahoslava na technickou pomoc do Brněnce č.37 k odřezání

 větve ohrožující obyvatele domu.

Jednotka ořezala větev pomocí motorové pily STIHL MS 310 a nastavovacího žebříku

přemístila k druhému zásahu do Brněnce kde odřízla větev ohrožující obyvatele domu č.37 pomocí provedla

 motorové pily STIHL MS 310 a nastavovacího žebříku.                                        

Výjezd:  18 31 hod           Návrat:  19 05 hod

Technika:  DA Ford Transit

Účast: Kozák Ondřej, Kubín Tomáš, Kopecký Jaroslav, Neudert Jiří, Štrof Milan

           

13. Odstranění spadlých stromů z pozemní komunikace  - směr Rudná, Horáková Lhota, Bělá nad Svitavou a Chrastavec

10.7.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela na vyžádání KOPIS Pardubice k technickému zásahu – odstraňování spadlých stromů na pozemní komunikaci.

Velitel zásahu si k zásahu povolal traktor JOHN DEERE.

Jednotka pořezala pomocí motorové pily STIHL celkem 3 stromy o průměru 80 cm,  3 stromy o průměru 30 cm

a 1 strom o průměru 40 cm. Stromy odtahovala pomocí traktoru JOHN DEERE, který dále osvětloval místo zásahu.

Výjezd:  04 35 hod           Návrat:  06 39 hod

Technika:  Traktor JOHN DEERE , osobní automobil

Účast: Kopecký Jaroslav, Neudert Jiří, Neudert Jaroslav, Nečas Jaroslav

 

 

14. Proplachování přečerpávacích stanic kanalizace – Brněnec a Moravská Chrastová

28.6.2011 – 13.7.2011

 

     Dne 28.6.2011 v 08:00 hod firma SCES požádala starosty obce Mgr. Kašpara Blahoslava o čištění

 přečerpávacích stanic kanalizace.

JSDHO Brněnec vyjela, na příkaz starosty obce p. Mgr. Kašpara Blahoslava, vozem CAS 32 T-148 v počtu

 1+0 do obce Brněnec a místní části  Moravská Chrastová.

Jednotka šachty přečerpávající stanice proplachovala jednoduchým vedením 1 C.

Celková spotřeba vody 19 500 litrů. Dále na místě zásahu zaměstnanci firmy SCES.

 

Výjezd:  28.6.2011 04 35 hod           Návrat: 13.7.2011  06 39 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Neudert Jiří

 

15. Čištění odtokového potrubí dešťové vody – Brněnec

5.8.2011

 

V pátek 5.8.2011 v rámci výcviku v dýchacích přístrojích Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec

 vyjela  do Brněnce k technickému zásahu – čištění odtokového potrubí dešťové vody vozem. Jednotka

 protahovala ucpané odtokové potrubí dešťové vody pomocí jednoduchého vedení 1 C a KRTKU. Při zásahu

 došlo k zaklínění Krtku v potrubí a z tohoto důvodu nebylo možno odtokové potrubí pročistit. Spotřeba vody

9 000 litrů.

Výjezd:  17 15 hod           Návrat:  21 00 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford Transit

Účast: Kozák Ondřej, Neudert Jiří, Neudert Jaroslav

 

16. Požár bývalého skladu – Březová nad Svitavou, nádraží

21.8.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela na vyžádání KOPIS Pardubice k požáru bývalého

skladu. Na místě zásahu již zasahovala jednotka JSDHO Březová nad Svitavou

JSDHO Brněnec nezasahovala, byla ponechána v záloze.

Výjezd:  09 24 hod           Návrat:  09 40 hod

Technika:  CAS 32 T-148, osobní automobil Škoda Octavia

Účast: Kolář Libor, Štrof Milan, Juránek Jiří, Nečas Jaroslav, Neudert Jiří.

 

17. Taktické cvičení – dálková doprava vody - Rozhraní

10.9.2011

 

Velitel družstva HZS Svitavy Macků František vyhlásil taktické cvičení – dálková doprava vody.

Tématem  tohoto cvičení byl zásah na hořící louku s dálkovou dopravou vody na požářiště. Zúčastnily se tyto

jednotky : JSDHO Rozhraní, JSDHO Březová nad Svitavou a JSDHO Brněnec.

Jednotky se sešly na seřadišti na Rozhraní u Obecního úřadu. Po krátké rozpravě s vedoucím cvičení Macků

 Františkem byly rozděleny úkoly.

Místní jednotce JSDHO Rozhraní byl vyhlášen prostřednictvím KOPIS Pardubice poplach. V obci se rozezvučela

 siréna a členům jednotky přišlo vyhlášení poplachu formou SMS.

Hasiči z Rozhraní zřídili čerpací stanoviště a pomocí motorové stříkačky PS 12 a dopravním vedením dodávali

vodu hasičům z Brněnce do motorové stříkačky

PS 12. Hasiči Brněnce pomocí dopravního vedení 7 B dodávali vodu hasičům Březové do CAS 24 MAN. Hasiči

Březové vytvořili dopravní vedení 1 B a útočné dva proudy 1 C.  Cvičení probíhalo asi 25 minut.

Výjezd:  10 16 hod           Návrat:  11 30 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford Transit

Účast: Kozák Ondřej, Kopecký Jaroslav, Nečas Jaroslav, Juránek Jiří,

                  Neudert Jiří, Čuhel Petr a Reinberk Marek

 

 

                 

18. Zkracování přerostlých tújí – Brněnec č.6

7.10.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela na vyžádání starosty obce Brněnec p. Mgr. Blahoslava

 Kašpara k technickému zásahu – zkrácení vzrostlých tújí a odstranění nalomených větví.

Jednotka provedla zkrácení vzrostlých tůjí pomocí motorové pily STIHL MS 310 . Při kácení vypomáhal

 traktor obce Brněnec JOHN DEERE a Multikára obce Brněnec.

Na místě zásahu místostarostka obce Brněnec Kozáková Eva a členové výboru Společenství pro dům v Brněnci

 6  Spurný Miloslav a Heverová Libuše

Výjezd:  16 55 hod           Návrat:  18 11 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford Transit

Účast: Kozák Ondřej, Štrof Milan, Kopecký Jaroslav, Nečas Jaroslav, Juránek Jiří,

              Neudert Jiří

 

19. Otevření bytu a pomoc záchranné zdravotní službě – Moravská Chrastová  č.21

12.10.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela na vyžádání starosty obce Mgr. Kašpara Blahoslava

 do Moravské Chrastové č.21, k technickému zásahu – otevření zabouchnutých vstupních dveří pro podezření

 na úmrtí nebo zranění obyvatele bytu. Jednotka po příjezdu PČR Svitavy otevřela vstupní dveře a pomohla

ZZS Svitavy naložit, pohybu neschopnou majitelku bytu, která byla převezena do nemocnice do Svitav.

Výjezd:  12 40 hod           Návrat:  13 30 hod

Technika:  DA Ford Transit

Účast: Nečas Jaroslav, Neudert Jiří

 

20. Řezání stromů – Brněnec a Moravská Chrastová

19.10.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela na vyžádání starosty obce Mgr. Kašpara Blahoslava

 do Brněnce k technickému zásahu – řezání stromů.

Na místě zásahu již zasahovala jednotka HZS Svitavy, která stromy odřezávala pomocí výškové techniky a

 motorové pily. JSDHO Brněnec pomocí motorové pily rozřezávala pokácené stromy a odklízela stromy

 z komunikace.

Poté se obě jednotky přemístily do Moravské Chrastové, kde jednotka HZS Svitavy odřezávala stromy pomocí

 výškové techniky a motorové pily. JSDHO Brněnec pomocí motorové pily rozřezávala pokácené stromy a

 odklízela stromy z komunikace. Dále jednotka Brněnec regulovala dopravu na komunikaci I. třídy.

Na místě zásahu starosta obce Mgr. Blahoslav Kašpar.

Výjezd:  08 00 hod           Návrat:  16 00 hod

Technika:  DA Ford Transit

Účast: Nečas Jaroslav, Neudert Jiří, Neudert Jaroslav

 

 

 

 

 

 

 

21. Čištění odtokového potrubí dešťové vody – Půlpecen

20.10.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela do Půlpecna k technickému zásahu – čištění

odtokového potrubí dešťové vody vozem.

Ucpané porubí se nejprve protahovalo pomocí jednoduchého vedení 1 C a KRTKU, což se nepovedlo a proto

 se muselo vlést do potrubí o průměru 60 cm a potrubí o délce 6 m pročistit jednoduchým vedení 1 B.

O průběhu zásahu podrobně informován starosta obce Mgr. Kašpar Blahoslav.

Na místě zásahu spolupracoval místní občan p.Culík Michal. Spotřeba vody asi

1000 litrů.

Výjezd:  17 00 hod           Návrat:  18 30 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Kozák Ondřej, Štrof Milan

 

22. Požární asistence při pálení klestí – Moravská Chrastová

24.10.2011

 

JSDHO vyjela na příkaz starosty obce Mgr. Blahoslava Kašpara do Moravské Chrastové k technické pomoc

i – požární asistence při pálení větví v lese nad hřištěm v Mariánském údolí. Pálení prováděli zaměstnanci obce

 Brněnec. Po ukončení pálení bylo místo pálení prolito asi 2000 litry vody.

Výjezd:  07 30 hod           Návrat:  11 00 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Neudert Jaroslav

 

23. Čerpání vody z kotelny – Brněnec mateřská školka

24.10.2011

 

JSDHO vyjela na příkaz starosty obce Mgr. Blahoslava Kašpara do Brněnce k technické pomoci – čerpání

 vody z kotely. Bylo odčerpáno pomocí kalového čerpadla asi 1000 litry vody.

Výjezd:  12 03 hod           Návrat:  13 02 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Kozák Ondřej, Nečas Jaroslav, Neudert Jaroslav, Neudert Jiří

 

24. Propláchnutí kanalizačních šachet – Moravská Chrastová

4.11.2011

 

JSDHO vyjela na příkaz starosty obce Mgr. Blahoslava Kašpara do Moravské Chrastové k technické pomoci

– propláchnutí kanalizačních šachet. Šachty byly propláchnuty pomocí jednoduchého vedení 1 C. Spotřeba vody

 byla asi 1000 litrů vody.

Výjezd:  17 25 hod           Návrat:  18 10 hod

Technika:  CAS 32 T-148

Účast: Neudert Jiří, Čuhel Petr, Reinberk Marek

 

 

 

 

 

 

25. Únik nafty do řeky Svitavy – Brněnec

5.11.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela na vyžádání KOPIS Pardubice do Brněnce k technickému

 zásahu – únik nafty do řeky Svitavy

Po příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS Svitavy. JSDHO Brněnec pomohla jednotce HZS Svitavy

 nainstalovat na vodní tok nornou stěnu a osvětlila místo zásahu pomocí elektrocentrály Heron. Provoz

 elektrocentrály: 2 hod 45 min. Dále monitorovala vodní tok v obci Rozhraní, nebyly zjištěny žádné známky

nafty na vodní hladině.

Na místo zásahu se dostavil starosta obce Brněnec Mgr.Kašpar Blahoslav a místostarostka obce Kozáková

Eva. Starosta obce Brněnec Mgr.Kašpar Blahoslav o výskytu nafty na vodní hladině telefonicky informoval

 starostku sousední obce Rozhraní pí. Ing Popelkovou Lídu.

Výjezd:  20 47 hod           Návrat:  23 41 hod

Technika:  CAS 32 T-148, DA Ford transit, elektrocentrála HERON

Účast: Kozák Ondřej, Kopecký Jaroslav, Neudert Jaroslav, Čuhel Petr,

              Nečas Jaroslav, Neudert Jiří, Juránek Jiří, Štrof Milan

26. Únik nafty do řeky Svitavy – Brněnec

6.11.2011

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec vyjela na vyžádání KOPIS Pardubice do Brněnce k technickému

 zásahu – únik nafty do řeky Svitavy.

Po příjezdu na místě již byly jednotky HZS Svitavy a JSDHO Březová nad Svitavou. JSDHO Brněnec osvětlila

 pomocí elektrocentrály HERON místo zásahu a provedla průzkum společně s jednotkami Svitavy a Březová

 nad Svitavou. Provoz elektrocentrály byl 1 hod. Nebyly zjištěny žádné známky nafty na vodní hladině.

Na místě zásahu přítomen starosta obce Mgr.Kašpar Blahoslav.

Výjezd:  20 25 hod           Návrat:  21 59 hod

Technika:  DA Ford transit, elektrocentrála HERON

Účast: Nečas Jaroslav, Kopecký Jaroslav, Neudert Jaroslav, Neudert Jiří,  

              Juránek Jiří

 

 

 


Počet přečtení: 1216

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy