RSS:Tisková zpráva Pardubického kraje

 

Tisková zpráva


 Většina starostů Svitavska je s jízdními řády spokojená

Svitavy (1. 12. 2011) – Další z jednání o autobusových jízdních řádech a optimalizaci veřejné dopravy v regionu dnes absolvoval náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý. Setkal se se starosty správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy.

Stejně jako o den dříve ve Vysokém Mýtě, i tady se jednání zúčastnila velká skupina starostů. Ti přišli řešit nejrůznější problémy. Starostové Opatovce a Dětřichova například postrádali aktualizovanou podobu jízdních řádů. „V poslední době se návrh jízdních řádů několikrát měnil, takže v současné době nevím, které linky platí a které ne,“ uvedl starosta Opatovce Martin Smetana. Technolog společnosti Oredo ho na místě seznámil s aktuální verzí autobusové obsluhy obce. „Jsem spokojený s nabídkou spojů, teď budu potřebovat jen získat platný jízdní řád, abych ho mohl dát lidem,“ řekl Smetana. Spokojený byl i jeho kolega z Dětřichova Tomáš Mrštný: „My jsme s dopravní obsluhou naší obce spokojeni, dokonce došlo k jejímu navýšení, takže určitě nemáme s novou podobou jízdních řádů problém.

S požadavkem, který technologové považují za dobrý nápad, přišel starosta Pohledů Antonín Vajgl. „Jde mi o to, zda by mohl odpolední autobus projet celou naší obec a ne jenom část,“ řekl Vajgl. Přímo na místě si technologové ověřili, že by to z časových důvodů neměl být problém a situace by ke spokojenosti obce měla být vyřešena v blízké budoucnosti. „V případě, že k tomu opravdu dojde, pak budu spokojený, protože ostatní požadavky našich občanů se podařilo splnit. Ocenit musím i to, že o víkendu nám byl přidán jeden spoj,“ dodal k tomu starosta.

Dopravní obsluha naší obce se jednoznačně zlepšila, autobusy, které nás dříve nesmyslně míjely, k nám nyní zajíždějí, takže jsme spokojení,“ prohlásil starosta Koclířova Jaromír Lenoch. „Problém máme jen u ranního spoje, který vozí děti do školy do Svitav. Ten má do Svitav přijíždět v 7.45 hodin, bohužel zdejší gymnázium právě v tu chvíli začíná vyučování.“ Doposud jel autobus o pět minut dřív a gymnazisté z Koclířova přicházeli na vyučování s drobným zpožděním, které jim bylo tolerováno. Pětiminutovým posunem se ale situace změnila. Tuto autobusovou linku ale nelze bohužel v jízdním řádu posunout a tak nezbývá než jednat se svitavským gymnáziem o posunutí začátku vyučování. „Zahájím s nimi jednání a věřím, že nám vyjdou vstříc,“ předpokládá starosta.

S řešením dopravní obsluhy regionu nemá problém ani starosta centrálního sídla, tedy Svitav. „Trápí nás jen dvě věci. Jednak to, že se u nás bude sjíždět velké množství autobusů před vlakovým nádražím, kde pro ně není místo. Druhý problém spočívá v tom, že dosud nevyužívaná autobusová zastávka na okraji města se po zrušení osobních vlaků stane poměrně frekventovanou, ovšem v jejím okolí není místo pro parkování,“ řekl starosta David Šimek. O tomto problému samozřejmě ví i náměstek hejtmana Jan Tichý: „Na příští týden máme s panem starostou naplánované setkání, kde celou situaci budeme řešit.

Ve Svitavách dnes také vzniklo jedno zcela průlomové řešení dopravní obsluhy. Ve směru na Brněnec tady totiž chybělo pro několik jednotlivců spojení po desáté hodině večerní. Lidé by tady museli čekat přibližně hodinu, což je při návratu z odpolední směny nepřijatelné. „V tomto případě musíme využít takzvanou třetí vrstvu dopravy, protože odvézt lidi musíme, ale vypravovat pro ně autobus, to by bylo ekonomicky nepřijatelné,“ vysvětlil náměstek Tichý. „Najdeme proto vhodnou taxislužbu, která pro nás v závazku veřejné služby tyto cestující odveze. Je mi jasné, že toto v naší zemi netradiční řešení, které je ale mimochodem v cizině normální, bude cílem laciné kritiky. Ale tam, kde by jiné kraje posílaly pro dva tři cestující celý autobus a platily sto dvacet korun za kilometr, my vyřešíme problém tak, že je necháme odvézt taxíkem a kilometr nás vyjde na desetinu této ceny.“ Taxík přitom bude dokonce zanesen v jízdním řádu.

Jedním z posledních problémů, které na Svitavsku bylo nutné vyřešit, byl návoz a odvoz dětí do základní školy ve Vítějevsi. Tady v současné době začíná školní výuka v 7.30 hodin. „Na jednání s ředitelkou školy jsme se domluvili na ochotě posunout začátek vyučování na 7.45 hodin, což by ranní problém s návozem dětí do školy vyřešilo,“ uvedla místostarostka Bohuňova Ivana Švejcarová. „Tím se ale posune celé vyučování a odpoledne nestihnou děti autobus, který by je odvezl domů. Vyučování by totiž končilo ve 12.15, pak mají děti oběd a k nám je navržený autobus odjíždějící ve 12.22.“ Tuto situaci bude možné podle technologů Oreda řešit, ovšem autobusová linka bude zajíždět přes území Jihomoravského kraje a je nutné to s kolegy z jižní Moravy projednat. Společně tak byl domluven závěr, že bezproblémový odvoz dětí odpoledne ze školy bude fungovat od začátku ledna.

S velkými připomínkami přišel starosta samotné Vítějevsi Petr Havlíček, který kritizoval samotnou koncepci: „Podle mého je celá koncepce špatná, vše by se mělo stavět odspodu a ne shora. Byl tady nějaký systém, který desítky let fungoval a nyní se dělá všechno úplně jinak, aniž by se tento dosavadní systém vzal jako základ,“ uvedl starosta Havlíček. „Návrh našeho dopravního spojení nepovažuji za dobrý, byť některé naše připomínky jsme dnes vyřešili.


Stanovisko obce

Vážení spoluobčané,

                 na žádost Pardubického kraje zveřejňujeme Tiskovou zprávu k jednání o dopravním systému Pardubického kraje konaného 1.12.2011 ve Svitavách. Protože jsme se všech jednání účastnili a prezentovali všude své názory, dovolujeme si tuto zprávu komentovat.

Rozumíme spokojenosti starostů, jejichž obcím se dopravní obslužnost zlepšuje. Tato skutečnost se však netýká naší obce, ani obcí patřících do naší spádové oblasti. V tomto smyslu musíme souhlasit s vyjádřením starosty obce Vítějeves Petrem Havlíčkem. I my si myslíme, že žádoucí bylo upravit stávající systém tam, kde nevyhovoval, nikoli ho celý překopat a vymýšlet vymyšlené, pokud nebylo smyslem změny ušetřit za každou cenu! Zásadní je pro nás skutečnost, kterou na každém jednání zdůrazňujeme, a to, že nesouhlasíme se zrušením osobních vlaků ve směru na Českou Třebovou. Jednoznačně deklarujeme náš názor, že osobní doprava má být vedena po páteřní železnici a autobusy mají být využity ke svozu k železničním zastávkám nebo jen tam, kde to jinak řešit nejde.

V rámci nového systému jsme se snažili pro naše občany vyjednat co nejlepší dopravní obslužnost a máme pocit, že se to v řadě případů podařilo. Dost zásadní výjimkou jsou víkendové spoje časně ráno a pozdě večer, které nám vždy zajišťoval nově zrušený vlak. Přesto, bohužel, k té „ spokojené většině“ nepatříme.

Využíváme této příležitosti také k výzvě. Zapojte se do připomínkování nových jízdních řádů! Svoje podněty můžete předat osobně, písemně nebo e-mailem na starosta@brnenec.cz nebo mistostarosta@brnenec.cz. Budeme je shromažďovat a předáme kompetentním orgánům do 15.1.2012.

Od 15.3.2012 by pak měly být provedeny nejdůležitější změny jízdního řádu, které se ukážou jako žádoucí.

Nemusíte navrhovat jen přesuny v časech nebo přidání spojů, můžete mít i pocit – a velmi pravděpodobně ho mít budete, že některé autobusy jezdí zbytečně. Za spolupráci všem občanům předem děkujeme.


Mgr. Blahoslav Kašpar, Kozáková Eva


Počet přečtení: 556

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy