RSS:Název projektu: Zateplení bytového domu č.p. 34 v obci Brněnec

 Název projektu:
Zateplení bytového domu č.p. 34 v obci Brněnec

Popis: Projekt je realizován v rámci výzvy 37 IROP. Účelem realizace projektu je snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím energeticky vědomé úpravy budovy s důrazem na obnovitelné zdroje a podporuje implementaci směrnice o energetické účinnosti. V rámci projektu je provedeno zateplení fasády, výměna stávajících výplní, zateplení střechy a stropu nad suterénem. Realizovaná opatření povedou k trvalému snížení spotřeby energií a zvýšení energetické účinnosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Počet přečtení: 0

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy