Porucha! - náhradní zásobování pitnou vodou

Včera ve večerních hodinách došlo k poruše dávkovacího zařízení chlornanu sodného, kterým je zajišťována dezinfekce pitné vody dodávané do vodovodní sítě obce Brněnec. Bezprostředně po nahlášení závady odběratelem zahájil provozovatel vodovodu nápravná opatření tak, aby byla voda se zvýšeným obsahem chloru nahrazena vodou s vyhovující kvalitou. Průběžně probíhají kontrolní měření aktuálních koncentrací chloru ve vodě. O obnovení dodávky vody s vyhovující kvalitou vás budeme informovat. Náhradní zásobování pitnou vodou bude po dobu řešení této situace zajišťováno cisternami přistavenými na těchto stanovištích:

• Moravská Chrastová, čp.203 • Moravská Chrastová – čerpací stanice PHM • Brněnec, čp.6

Přílohy k hlášení

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Brněnec 11. 6. 2024 10:25
Přílohy k hlášení
cisterna.jfif 35.44 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...