Nařízení Krajské veterinární správy - ptačí chřipka

Upozorňujeme občany, že na úřední desce Obecního úřadu je zveřejněno Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření „ptačí chřipky“ v Pardubickém kraji. Obec Brněnec je podle tohoto nařízení v tzv. pásmu dozoru a má povinnost provést soupis všech zařízení, v nichž jsou chováni ptáci pro účely podnikání. Pokud v obci takový chov existuje, kontaktujte prosím neprodleně Obecní úřad. U domácích chovů platí pouze zvýšená opatrnost. U budovy Obecního úřadu Brněnec je umístěna popelnice, do které mohou občané bezpečně uložit v případě nálezu uhynulé volně žijící ptáky.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Brněnec 5. 2. 2024 12:56
  Prosím čekejte...