Informace ÚZSVM k problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků

Na úřední desce je pravidelně zveřejňován aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru obce Brněnec. Vlastníci nemovitostí se mohou o své majetky přihlásit nejpozději do 1.1.2024, po tomto datu propadnou nedostatečně identifikované majetky státu, který s nimi bude nadále nakládat. Věnujte proto pozornost přiložené informační brožuře

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Brněnec 1. 3. 2023 13:39
Přílohy k hlášení
Informační brožura - nedostatečně identifikivaní vlastníci.pdf 741.68 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...