UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V PARDUBICKÉM KRAJI

Pardubický kraj zahájil dne 23. 6. 2022 příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Ukončení příjmu žádostí se blíží – již 31. 8. 2022 končí šance získat až 180 tis. Kč na výměnu starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním s emisní třídou nižší než 3 za nový ekologický zdroj tepla. Vzhledem k zákazu provozu těchto starých neekologických kotlů, který bude platit od 1. 9. 2024, tak mohou vlastníci či spoluvlastníci domů v našem kraji pořídit buď tepelné čerpadlo s dotací až 180 tis. Kč, nebo kotel na biomasu s dotací až 130 tis. Kč. Bližší informace včetně kontaktů na pracovníky poskytující konzultace najdou zájemci o dotaci na webu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/…bickem-kraji.

Ing. Ladislav Valtr, MBA člen Rady Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy

Pardubický kraj Komenského 125 532 11 Pardubice tel: 466 026 121, mobil: +420 724 186 765 www.pardubickykraj.cz

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Brněnec 10. 8. 2022 15:50
  Prosím čekejte...