Omezení autobusových jízdních řádů

Dle sdělení odboru dopravy PK z důvodů předpokládaného nárůstu výskytu nemoci Covid v populaci a v souvislosti s počátkem povinného testování od 17. 1. 2022 může v následujících dnech dojít ke zvýšení počtu neodjížděných spojů ve veřejné dopravě. Výši dopadu nelze predikovat a dopředu také nebude znám rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu se přistupuje k jejímu preventivnímu omezení a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“. Zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na autobusové jízdní řády zajišťované dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme. Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Brněnec 14. 1. 2022 14:54
  Prosím čekejte...