Vítejte na stránkach obce Brněnec

Vybudování žákovských dílen v ZŠ Brněnec

image.png

NÁZEV PROJEKTU: Vybudování žákovských dílen v ZŠ Brněnec

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0­.0/16_075/0015387

ŽADATEL: Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04, Brněnec,00276464, DIČ CZ00276464.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je vybudování výukových prostor, žákovských dílen pro ZŠ Brněnec, pro rozvoj klíčových kompetencí IROP technické a řemeslné obory, prostřednictvím stavebních úprav a vybavením daných prostor. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro rozvoj specifických kompetencí u žáků se zaměřením na technické a řemeslné obory, které přispějí k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Nyní ZŠ Brněnec nedisponuje odbornou učebnou odpovídající moderním trendům výuky v oblasti technických a řemeslných oborů.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 711.483,55– Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 675.909,37- Kč

PROJEKT Vybudování žákovských dílen v ZŠ Brněnec JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

  Prosím čekejte...