RSS:Vyhláška obce Brněnec č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce 5/2007

29.05.2012
 

Obecně závazné vyhláška

obce Brněnec č. 1/2012,

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce

 

 

Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne 21.3.2012 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Brněnec 5/2007 ze dne 19.12.2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

……………………..                                                                             ……………………..

    Eva Kozáková v.r.                                                                       Mgr. Blahoslav Kašpar  v.r.

  místostarosta obce                                                                               starosta obce       

 

                                                                             

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  11.4.2012

 

Sejmuto z úřední desky dne: 28.5.2012

 

 

 

Anketa

Měření v obcí Obec Brněnec má možnost se připojit k okresnímu systému průběžného měření rychlosti v obci. Do systému jsou zatím přihlášeni: Svitavy, Opatov a Březová nad Svitavou. Rada obce Brněnec se na vás obrací s žádostí o vyjádření : Souhlasím se zavedením systému průběžného měření rychlosti v obci Brněnci ?

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy