RSS:Vyhláška obce Brněnec č. 8/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce ze dne 7.11.1997

29. 12. 2007
 

Obecně závazná vyhláška obce Brněnec

č. 8/2007,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce

 

Zastupitelstvo obce Brněnec se usneslo dne 19.12.2007 usnesením č. 4 vydat podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Brněnec ze dne 7.11.1997 o místním poplatku ze vstupného.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

 

 

 

 

                       Mgr. Jan Havlíček                                                          Ing. Josef Hoch

                                starosta                                                                    místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce : ... 2007

 

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:
Po, St 7 – 17

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy