RSS:Vyhláška obce Brněnec č. 7/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 1/2003

28.12.2007
 

Obecně závazná vyhláška obce Brněnec

č. 7/2007,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce

 

Zastupitelstvo obce Brněnec se usneslo dne 19.12.2007 usnesením č. 4 vydat podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Brněnec č. 1/2003 o čistotě obce

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.

 

 

 

 

 

                       Mgr. Jan Havlíček                                                          Ing. Josef Hoch

                                starosta                                                                    místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce : ... 2007

Sejmuto z úřední desky: ... 2007

Anketa

Měření v obcí Obec Brněnec má možnost se připojit k okresnímu systému průběžného měření rychlosti v obci. Do systému jsou zatím přihlášeni: Svitavy, Opatov a Březová nad Svitavou. Rada obce Brněnec se na vás obrací s žádostí o vyjádření : Souhlasím se zavedením systému průběžného měření rychlosti v obci Brněnci ?

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy