RSS:Obecně závazná vyhláška obce Brněnec č .4/2007 O znaku a vlajce obce Brněnec a jejich užívání

27.12.2007
 

OBEC BRNĚNEC

 

Obecně závazná vyhláška obce Brněnec

č .4/2007

O znaku a vlajce obce Brněnec a jejich užívání

 

Zastupitelstvo obce Brněnec se na svém zasedání dne 19.12.2007 usneslo vydat usnesením

č. 4 v souladu s ust. § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, tuto závaznou vyhlášku.

 

 

Čl.1

Znak a vlajka obce Brněnec

1.           (1) Znak obce Brněnec:  Ve stříbrno-červeně třikrát děleném štítě s užším horním břevnem modrý hrot se vztyčenou zlatou dubovou větví se dvěma listy a jedním žaludem.

2.      Výtvarné vyobrazení znaku obce Brněnec stavoví příloha, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

3.      Vlajka obce Brněnec: List tvoří čtyři svislé pruhy, střídavě bílé a červené, v poměru 3:5:5:5. Na druhý až čtvrtý pruh položen modrý kosočtverec s vrcholy na okrajích listu a na středu vlajícího okraje bílého žerďového pruhu. V kosočtverci vztyčená žlutá dubová větev s jedním žaludem mezi dvěma listy. Poměr šířky k délce listu je 2:3

 

Čl.2

 

Užívání znaku obce Brněnec

  

1.       Užívání  znaku a vlajky obce  upravuje ust. § 34 a zákona č.128/1990 Sb., o obcích      (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

2.      Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodnění žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku rada obce. Výši seny za užívání znaku obce stanoví rada obce podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

3.      Souhlas s užíváním znaku obce Brněnec je poskytován bez úplaty pro charitativní a humanitární organizace, jakož i pro akce organizované v součinnosti s obcí Brněnec nebo Obecním úřadem Brněnec.

 

Čl. 3

                                  Ustanovení závěrečná

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem vyhlášení.

 

 

 

  Ing. Josef Hoch                                                                 Mgr. Jan Havlíček

   místostarosta                                                                          starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce:

Sejmuto z úřední desky:

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy