RSS:Obecně závazná vyhláška obce Brněnec č. 3/2019
19.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Brněnec č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
0becně závazná vyhláška obce BRNĚNEC č.2/2019
19.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Brněnec č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstv
0becně závazná vyhláška obce BRNĚNEC č.1/2019
19.12.2019
0becně závazná vyhláška obce BRNĚNEC) č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č.3-2018
19.12.2018
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 obce Brněnec o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV 2-2018
22.05.2018
OZV 1-2017
10.03.2017

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy