RSS:ZO Českého svazu včelařů

 

ZO ČSV Březová nad Svitavou


 

Organizace slučuje včelaře v obcích Chrastová Lhota, Moravská Chrastová, Horákova Lohota, Želivsko, Rudná, Pohledy a město Březová nad Svitavou. Je zde evidováno 33 včelařů, z toho 31 členů naší organizace a obhospodařovali 287 včelstev k 15.září 2011.


 

Složení výboru organizace


 

Předseda : Jan Mlejnek – Moravská Chrastová

Jednatel : Jiří Neudert – Želivsko

Místopředseda : Pavel Pásek – Moravská Chrastová

Pokladník: Josef Radiměř – Rudná

Zdravotní referent: Vojtěch Tuček – Březová nad Svitavou


 


 

Současná činnost organizace


 

Organizace zajišťuje pro včelaře léčiva dle nařízení Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj na základě vyšetření včelstev ze zimní úlové měli na přítomnost roztoče Varroa destructor. Počet roztočů se zjišťuje odebráním vzorků, který je odeslán na vyšetření do veterinárního ústavu. Při výskytu více jak 3 roztočů na včelstvo následuje jarní ošetření včelstev. Pro zlepšení zdravotního stavu včelstev naše organizace používá aerosolový vyvíječ VAT 1A na 3. ošetření včelstev již 8 let a v loňském roce se zdravotní stav včelstev výrazně zlepšil v průměru roztoče na ½ včelstvo. Tato metoda ošetření včelstev umožňuje provádět léčení do teploty -5 oC, proto si včelstva již roztoče nedonesou z volné přírody.

Dále organizace zajišťuje pro včelaře národní dotaci D1 za opylovací činnost včelstva v kalendářním roce, a také dotaci na léčivo dle nařízení vlády 197/2004 Sb.

Z důvodu výskytu moru včelího plodu v oblasti okolo Moravské Třebové se dostala část organizace do ochranného pásma této nebezpečné nákazy. Jedná se o obec Pohledy, v které bylo provedeno bakteriologické vyšetření zimní úlové měli na přítomnost mikrobů Paenibalicllus larvae, který způsobuje toto onemocnění. Vyšetření bylo negativní, proto doufáme, že budou veterinární opatření v ochranném pásmu po roce zrušena.

Na činnost organizace nám přispívají některé obce v oblasti působnosti. Bez jejich příspěvků by byla činnost naší organizace velice složitá.

Naši včelaři se scházejí 2x ročně na členských schůzích, na které jsou zváni i neorganizovaní včelaři, aby se dozvěděli o činnosti organizace Okresní organizace a zdravotní situaci v okolí. Zde také prodiskutují své včelařské úspěchy a zážitky. Účast bývá vzhledem k věku včelařů velice vysoká. Průměrný věk je 61 let. Nejstarší včelařka je Růžena Pospíšilová a nejmladší včelař Jiří Neudert.


 


 

Historie


 

Dne 20.ledna 1946 se v místnosti Národního domu ve Březové nad Svitavou sešlo 16 včelařů a 2 hosté, aby po předchozích přípravách a dlouhém jednání na úřadech založili včelařský spolek pro Březovou a okolí, aby dokázali obhospodařit cca 500 včelstev, které tu zůstali po odsunutých Němcích. Po přečtení stanov se ke spolku přihlásilo 17 včelařů, kteří v Dobrovolné sbírce vybrali 680 Kč pro nejnutnější činnost spolku. Spolek založili Pavlík Josef, Vlk Jaroslav, Vrba Karel, Tesař František, Hanáková Anděla, Kadlec Antonín, Vaverka Václav, Loula Václav, Zedníček František, Prudil Bohuslav, Honych Stanislav, Cerhák Josef, Loukota Josef, Páteček Josef, Opršel Bedřich, Kadlec František, Purket Emanuel.

Prvním předsedou se stal Karel Vrba.

Do roku 1950 měj spolek již 33 členů a podíleli se na kulturním a společenském životě v obcích. V roce 1957 bylo vydáno nařízení, aby se ze spolku včelařů stala zájmová organizace, což přineslo pouze změnu v názvu na „Základní organizaci československého svazu včelařů ve Březové nad Svitavou“. V roce 1975, po vzniku státního statku, organizace budovala žákovský včelín ve Březové nad Svitavou.


 


 


 

Stavy včel v rámci ZO


 

Před rokem 1946

500 včelstev

?

V roce 1961

435 včelstev

55 včelařů

V roce 1991

472 včelstev

62 včelařů

V roce 2005

323 včelstev

40 včelařů

V roce 2011

272 včelstev

31 včelařů


 


 

Z tabulky je zřetelné, že jak stárne členská základna, ubývá jak včelstev tak včelařů.

Včelaři od roku 1983 bojují s nebezpečnou nákazou tzv. varoázou, která v počátečních letech byla radikálně řešena likvidací včelstev, ale v současné době se populace roztoče snižuje léčením a včelstva se již nelikvidují.

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy