RSS:SDH Vitka Brněnec

SDH Vitka Brněnec

 

Vzhledem k vývoji a modernizaci všech objektů továrny byl 23.12.1946 založen Sbor dobrovolných

hasičů, jehož úkolem bylo působení v oblasti požární ochrany v podniku a kromě toho organizovat

          pro své členy a další občany kulturní, sportovní a jiné akce.

 

Jeho zakládajícími členové byli :

 

Kachtík Emanuel (1922)         - úředník                         Škranc Alois (1909)              - skladník

Zinner Heřman (1909)            - vedoucí přádelny          Kosmák Josef (1909)            - úředník

Fučík Miloslav (1929)            - úředník                          Vejpustek Bohumil (1889)   - úředník

Weter Josef (1907)                 - úředník                           Macháček Augustín (1912)  - úředník

Král Josef (1928)                    - úředník                           Niederle Josef (1912)           - skladník

Kuchař Felix (1907)               - skladník                          Hertvik František (1905)      - mistr

Friedl Florian (1904)              - tkadlec                            Culík Emil (1915)                 - tkadlec

Klemša Ladislav (1912)         - úpravčí strojů                  Škranc Rudolf  (1906)          - kovář

Janků Petr (1919)                   - klempíř                            Kudla Rudolf (1920)            - vzorkař

Beránek Emil (1898)               - tkadlec                             Sáňka František (1921)        - elektrikář

 

Ve sboru se vystřídalo celkem 91 členů, z toho 8 žen. Prvním starostou sboru byl Tainer Bohdan (1896)

       a velitelem Vejpustek Bohumil (1889).Od roku 1958 byl starostou Spurný Josef st. a velitelem Svojanovský Karel. Sbor se začal zúčastňovat hasičských  soutěží. V roce 1962 se stal starostou Ducháček Jiří a velitelem Bednář Jaroslav. Největšího úspěchu sbor dosáhl v roce 1969, kdy po dosaženém vítězství v okresním a krajském kole obsadil 1. místo v Republikovém kole v Praze. Od tohoto vítězství družstvo obsadilo

několikrát 1. místo v okrskových,  okresních a podnikových soutěží.

Od roku 1985 byl starostou sboru Jedlička Oldřich a velitelem Spurný Josef ml., který tragicky

      zahynul v září 1988. Na jeho počest každoročně probíhala hasičská soutěž zařazená do soutěže

,, Extraliga  ČR v požárním útoku, které se účastnili přední hasičské sbory z celé ČR. V roce 1988 se stal

velitelem Klemša Pavel a v roce 1990 starostou Kozák Ondřej.

   V současné době má sbor 6 členů : Kozák Ondřej, Klemša Pevel, Nečas Jaroslav, Štrof Bohumil, Štrof Milan

 a Kopecký Jaroslav, čtyři z nich jsou členy Jednotky SDH obce Brněnec.


Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy