RSS:          

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Brněnec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0009777

Hlavním cílem projektu je zajištění adekvátní odolnosti stanice JSDHO Brněnec vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu (extrémním suchem) tak, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků jednotky u mimořádné události.

Cíle bude dosaženo rekonstrukcí hasičské zbrojnice v místě s ideální lokalizací pro výjezd k mimořádným událostem na území obce Brněnec. Tato rekonstrukce bude realizována za účelem zajištění odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby tato nebyla ohrožována opakujícími se výskyty mimořádných událostí, resp. aby byla zajištěna přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků JSDH při řešení mimořádných událostí.

Výstupem projektu bude rekonstruovaná hasičská zbrojnice JSDHO Brněnec se zajištěnou adekvátní odolností vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu. Konkrétně se jedná o:

•             extrémní sucho.

Výsledkem projektu bude 1 zodolněné exponované území (ORP Svitavy) – území se zajištěnou připraveností (odolností) JSDHO Brněnec k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu (extrémní sucha).

Projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Brněnec je navázán na Specifický cíl 1.3 IROP „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

termín dokončení realizace projektu: 30. 4. 2021---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy