RSS:Samospráva

Rada obce

Mgr. Blahoslav Kašpar, strarosta, starosta@brnenec.cz
Kozáková Eva, místostarostka, mistostarosta@brnenec.cz
Hanik Vladimír, člen RO
Klemša Martin, člen RO
Urbánek Vít Ing. Ph.D., člen RO

Zastupitelstvo

Mgr. Blahoslav Kašpar, strarosta, starosta@brnenec.cz
Kozáková Eva, místostarostka, mistostarosta@brnenec.cz
Hanik Vladimír, člen RO
Klemša Martin, člen RO
Urbánek Vít Ing. Ph.D., člen RO
Bednář Miroslav
Datínský Jan
Ing. Hoch Josef
Kozák Ondřej
Křížová Irena
Nečas Jaroslav
Nečas Zdeněk
Neudert Jaroslav
Pavlasová Milada
Štoudková Petra, Mgr.

 

Výbory, komise

Kontrolní výbor

Předseda: Bednář Miroslav
Členové: Hanik Vladimír, Neudert Jaroslav,

Finanční výbor

Předseda: Urbánek Vít Ing. Ph.D.
Členové: Ing. Opršálová Eva, Nečas Jaroslav

Komise kulturní, školská a sportovní

Předseda: Mgr. Petra Štoudková

Členové :  Datínský Jan, Homolková Jarmila, Ing. Urbánek Vít, Klemša Martin, Kozák Ondřej, Mgr.Opršalová Alena, Pavlasová Milada, Paldusová Hana, Popelková Alena


Komise sociální

Předseda: Kamila Ondráčková

Členové: Švancarová Alena, Tichá Miluše

Redakční rada : 

Členové: Eva Kozáková, Jiří Chalabala, Mgr. Blahoslav Kašpar, Mgr. Petra Štoudková,Vladimír Hanik

 

Anketa

Kontakt

Obec Brněnec
Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec
Datová schránka ID wi7be94

Starosta:461 523 810
Místostarosta:461 523 811
Matrika:461 523 238
Bytové hosp.:461 523 138
starosta@brnenec.cz

e-podatelna@brnenec.cz

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00-11:30 12:30-17:00

Středa 7:00-11:30 12:30-17:00

Čtvrtek pouze na objednání

IČO : 00276464
DIČ : CZ00276464
č.ú.: 1283433379/0800


Odkazy